Har firat denna dag i konfererandets tecken – kolleger från hela Norden anlände till mitt arkiv för att diskutera angelägna arbetsangelägenheter, d.v.s. utskickandet av traditionsvetenskapliga frågelistor och alla de problem och möjligheter därmed är förbundet.

Mycket lärorik dag på många vis. Jag lade bl.a. på minnet att:
– aldrig komma med ett provocerande inlägg om jag inte är grundligt insatt i saken
– ligga lågt med diskussionsinlägg om jag föga vet om saken
– behärska min talförhet om det är länge sen jag vetat något om saken
– men i inget skede hålla in med positiva uppbyggande kommentarer

Detta låter lite kryptiskt, kanske men lärdomarna är nyttiga.
Dessutom lade jag på minnet att:
– ingenting livar och förenar som en god måltid i lättsamma informella tecken
– att det är bäst att gå hem då kvällen är som livfullast och gladast.

En god, glad och insiktsfull dag, alltså.
Och så är det ju alltid roligt då ens ålderdomliga svenska uppmärksammas. ”Nu är vinet på kommande”, flöjtade jag åt den rikssvenska bordskavaljeren . Så hade han aldrig uttryckt sig själv, medgav han, men tyckte det lät rysligt trevligt!