Ikväll är jag riktigt ledsen och besviken och beklämd. Är nyss hemkommen från församlingens förbönskväll där jag deltog i lovsångsgruppen.
Förbön är mirakulöst och oförklarligt, en nåd och en stor tröst för den som är är i nöd och inte vet vart man sig i världen skall vända.

Jag har alltid tyckt det är fint att min hemförsamling har en levande tvåspråkig förbönsverksamhet.
Varifrån mycket välsignande hörts.

Ofta storpratar kyrkan ju sönder sitt budskap, i kväll talades det fullkomligt i kras. Kvällens talare var en känd kreationist, läkare till professionen. Jag har ju vetat att han regelbundet framträder vid kvällarna, men på något sätt hoppats att han skulle låta bli att plocka fram sina – ja just det förhatliga förädlade schimpanser i detta sammanhang. Huvudpunkten i anförandet blev inte att glädjas över Guds märkliga handlingar utan att gå åt det faktum att vetenskaplig naturvetenskap undervisas i skolorna.

Han drev alltså kallt sin egen agenda denna afton – en kväll då skaror i nöd samlats för att höra tröstens ord.

Jag vet inte hur det kan vara möjligt att min församling anlitar denna man som förkunnare.
Men jag börjar undra om jag vill betala skatt till en kyrka som agerar i dessa tecken.