I dag har jag fattat ett beslut. Ett 25-årigt engagemang har fått sin ände. På ett abrupt och felaktigt, men för min sinnesfrid nödvändigt sätt.

Jag avslutar ett arbete jag lagt ner mycket energi, tid och hjärta på.

Jag gjorde det inte för att jag inte fick som jag ville, inte fick bestämma.

Jag gjorde det för att jag inte fick stå för min åsikt och inte kunde lita på att jag fick rätt information.

Jag gjorde det för att jag inte tyckte arbetet mera präglades av ärlighet, förtroende och respekt.

Och jag ber dem som röstade in mig i engagemanget om förlåtelse för mitt beslut att gå ut ur församlingsrådet.