”Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet bor det här”, sjunger man i schlagern. En lättsam trall som bär på en dyster sanning.

För se falskheten möter en överallt, ofta i efterspelet som följer dramatiska incidenter. När korten blandas om och svarte petter slängts ut, då vrids kaleidoskopet, då ändras kameravinkeln och perspektivet – och vips kan man inte mera identifiera orsak och verkan, ärligt och uppriktigt, sant eller oriktigt. För nu har falskheten intagit tronsätet.

I mina filosoferingar slog jag upp en synonymdatabas på nätet och skrev in ”falskhet”. Ett resultat blev ”svek”. En synonyn till ”svek” blev ”förräderi”. Därifrån associerade basen till ”ränker” som gav en hel rad synonymer – ”intriger, konspiration, kuckel, komplott”. Vi kom också tillbaka till ”svek”.

Jag testade ett antal ord i samma genre och drogs in i ett kretslopp av liknande termer: ”illojal, opålitlig, okamratlig, trolös”. Ord som inte direkt är synonyma med ondska, men efter några klick till kan bli det.

Jag är avsiktligt kryptisk, men jag antar att de flesta av oss har personlig erfarenhet av detta. Ja, vi som valt att sticka ut näsan – förstås.