Jag är väldigt stolt över att vara utexaminerad från Helsingfors ärevördiga universitet. Jag är också medlem i dess alumnförening och gläder mig storligen åt den rikedom av aktiviteter och inspiration denna sammanslutning erbjuder.

Just nu har man en ”Tänk om” -kampanj med allehanda föreläsningar och diskussioner. Ett tillfälle bar rubriken ”Tänk om ditt barnbarn är en blivande forskare”. Tillfället (det tycks redan ha gått av stapeln) erbjuder nyfikna barn i åldern 3-6 möjlighet att pröva på matematik, naturvetenskap och it i praktiken. ”Barnens frågor och förundran står i centrum”, skriver man. Medan barnen experimenterar för sig erbjuds de äldre information om bäst ska stöda barnen i deras vetenskapliga försök.

Roligt absolut, och helt i linje med vad vi redan bedriver på hemmaplan. Med en fysiklärarmorfar kan det knappt bli annorlunda. Enligt min mening är varje barn redan en forskare. Men jag tycker inte om tanken att det på något sätt skulle vara extra fint att leva vuxenlivet som Forskare.

Det får mig att minnas tiden då jag skulle gå till yrkesval. Jag famlade runt och gick på inträdesprov av alla de slag. Hela våren 1974 presenterade min far mig med orden: ”det här är min dotter och hon ska bli jurist”. När jag givetvis hudade i intagningen tappade han intresset för mitt studieval. Maken som försökte sig på de medicinska inträdesförhören sjönk några grader i värde i hemmet då den vägen inte öppnade sig.

Dottern hade klara ideer och vi stödde hela paletten. Hon kom emellertid in just dit hon ville. Maken och jag kom lite kringelkorkiga vägar in på våra områden. Och jag är övertygad om att vi hamnade där vi passar bäst. Maken är ju född till lärare – och jag, ja jag kom inte in på annat än konsthistoria, men med fulla poäng. Att jag en dag skulle tjäna mitt bröd som folklorist hade jag aldrig kunnat tro då det begav sig. Jag hade inte ens hört att ett sådant ämne fanns.

Så jag är väldigt nyfiken på vad T och S kan ha för yrkesfunderingar. Och det enda jag skall predika om för dem är detta: Vi har en grundlag i huset – det är ingen skillnad vad du jobbar med – det viktiga är att du gör det BRA.