Häromveckan blev det tvunget att byta ut hemmets kaffekokare. En ny apparat togs i bruk, och som regeln är i dag då handböcker sällan tillhandahålls för den aldrig sinande strömmen växlande teknisk apparatur gjorde jag mig inte besväret att läsa igenom det lilla häftet som bifogats den till synes enkla grunkan.

Nå, kaffekoket resulterade i liten översvämning och med trial and error räknade jag ut att detta hängde ihop med intryckandet av den andra av apparatens två knappar, aromknappen. Ja, konstaterade maken, den ska säkert bara användas om man kokar små mängder kaffe, inte hela baljan full som du plägar.

Plockade fram instruktionsboken där detta verifierades. Men där stod annat också, detta anmodades man läsa innan man första gången slog på kokaren:

”Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner för hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.”

Oj, jag tycker inte jag läst såna formuleringar förr. Men det stod ju klart att personerna som karakteriserades i texten måste motsvara undertecknad och maken och jag känner mig nog lite kränkt, på något sätt ….

20130630-115656.jpg