I bla engelska parker finns bänkar försedda med plaketter där olika personer uttryckt sin särskilda relation till nämnda plats.

Min plats, på bilden nedan, befinner sig i Universitets botaniska trädgård i Helsingfors. På en vackert belägen bänk där skulle jag önska det efter min död skulle spikas en plakett med texten (analogt med de engelska): ”Till minne av Carola Ekrem som älskade denna trädgård och drack många glas bubbel på denna bänk”.

Här kunde också med fördel mitt minne firas med skålar i bästa slags bubbel. Detta antecknat som bilaga till mina redan publicerade begravningsönskemål.

20130713-162813.jpg

Annonser