Den satt kaffet i vrångstrupen vid många morgonkaffebord i dag, HBL-insändaren skriven av Christel Westerholm-Tamminen, med hemadress Grankulla. Insändaren där hon ville att sensationspressen och inte de stora dagbladen framledes skulle få ta hand om rapporteringen om allt vad ”homosex” angår, av henne stämplat som ”socialt perifera och biologiskt ofruktbara fenomen i samhället”.

Maken skrev en blogg i ärendet och först tyckte jag det räckte med att dela den. Vi tycker ju helt lika. Men temat släpper mig inte. Jag googlade fram insändarskribenten, en samhällets stöttepelare syntes hon vara, aktiv i många sammanhang. Jag såg ett ansikte. En dam uppstassad i rosa dräkt. Några år äldre än jag.

Den personen kände alltså behovet att uttrycka sig så i dagspressen. Som FB-inläggen konstaterat lyckades skribenten på några rader få med det mest av fördomar och missförstånd i ärendet. Det förvånar mig inte. Jag har i min släktnärhet en person som malar på i samma anda. ”Varför ska man nu sprida detta elände genom att ständigt ge det plats i medierna. Det fanns ju inte förr. Varför ska det med våld göras allmännare”.

Är trött på att rätta till skevheterna i resonemanget, men ger inte upp. Det är kanske just nu detta krig ska utkämpas. Vi måste få saken på annan köl, nu måste förnuftet segra.

Därför är det nästan skönt att tanten postade sin insändare till Hbl. Denna sommar har jag med fasa märkt att informationen om de homosexuellas situation i Ryssland nästan enbart kommit en till känna via de sociala medierna, tidningarna har tigit. På nätet berättas om sanslösa övergrepp mot unga homosexuella och här manas till motstånd mot Ryssland som värdig OS-värd. Samma olägenheter råder ju i stora delar av världen.

Vi har bara tramsat på om den olycksaliga minister Räsänen, och om ”landsförrrädarna” inom den virtuella världen. Och annat som lyfts fram i pressens sommartorka.

Rapportera om de värsta övergreppen nu, tack! Nu måste också de goda krafterna mobiliseras. På alla plan. I samhälle, kyrka och i föreningarna i Grankulla.

En het söndag alltså – inte bara i grill-Finland.

20130804-161356.jpg