I morgon ska jag företa en exkursion till Åbo. Det är forskaren Sonja Hagelstam som ska framlägga sin avhandling till granskning, och i egenskap av medlem av den vetenskapliga nämnd som haft glädjen att understöda forskningsarbetet har jag blivit bjuden på disputation och middag.

Avhandlingen handlar om krigskorrespondens, närstudier av brev sända från fronten till familjerna där hemma, till människor i en vardag skribenten själv var fjärmad från.

Jag har också en samling fältpost i min ägo. Det är ena halvan av en brevväxling mellan min moster Eva och hennes stora kärlek, Niilo. Breven, en stor bunt, har inte räknat dem, omspänner åren 1940-1942. De unga tu var mycket unga, kring 20, moster var född 1921.

Jag hade fått idén att ta med mig en bunt att läsa i bussen på vägen till Åbo. Länge har jag tänkt ta itu med det projektet, det kunde ju passa nu i samband med den lärda analysen av genren i disputationssalen.

Det var bra att jag tittade på några brev innan jag packade in dem i handväskan. Jag läste några från tiden, hösten 1940, innan Niilo drog ut i krig. Gladlynta texter om biobesök och pussar och planerade möten. Sen läste jag några skrivna med annan handstil, daterade i juli 1942. Niilos mor förde pennan, meddelade att sonen stupat, beklagade att Eva och hans föräldrar aldrig träffats, man förstod ju att det var allvar dem emellan. Men man hann aldrig knyta kontakten, ofärdstiderna kom emellan. Nu skulle man komma samman – vid begravningen.

Mamman berättade att man hittat en gåva till Eva i Niilos packning, ett par näverskor. Dem skulle hon få nu.

Det var näverskorna som fick mig att brista i gråt. De stod ju på mosters hylla hela min barndom.

Nej, det går inte att ta med breven som reseläsning. Jag får stålsätta mig och ta mitt projekt i portioner. Det går inte an att sitta söndergråten i föreläsningssalen eller vid festbordet.

Nu ska jag istället höra vad Sonja har att säga om sina studieobjekts fältpost. Sen skall jag genomleva min egen version av Finlands krig.

Jag återkommer till historian om Eva och Niilo.

20140227-215050.jpg