I dag ska hemfärd från Lund
anträdas. Gårdagen gick helt i tecken av Folklivsarkivets 100-årsfirande. Man bjöd på seminarium, eldshow och middag.

En stor del av det svenska traditionsvetarerablissemanget var på plats. En släktmiddag, karakteriserade man tillställningen som i festtalen.

Också för en finlandssvensk småkusin var det nöjsamt. Gästskaran kunde indelas i folk man känt länge, folk man känner ytligt, folk man mest umgås med i Facebook – och ”de stora”.

De stora, det är de klassiska professorerna, de äldsta av dem närmar sig 90- årsstrecket.

Själv kan jag många gånger i samband med tillställningar av detta slag tycka att jag hört alla föredrag förr. Och vet att retoriken om samarbete som hör till saken sällan förverkligas. Jag känner mig färdigarbetad och lite cynisk – ja, också självrannsakande i samma veva.

Många i min ålder har ju fortfarande full drive på. Och ”de stora” tycks aldrig ge upp. På bilden nedan håller Jan-Öjvind Swahn tal i kvällens sena timma.

Ett historiens sus gick genom salen. Och många kameror klickade.

Det var Lund, för denna gång.

20131115-072731.jpg